دسته: اقتصادی

استاندار مازندران: پویاسازی اقتصاد هدف شورای گفتگوی بخش خصوصی است

استاندار مازندران، پویاسازی اقتصاد داخلی را هدف شورای گفتگو و اقتصاد مقاومتی بیان کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران، احمد حسین زادگان در نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی…