دسته: اقتصادی

حسین جوادی سکان فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران را در دست گرفت

آیین تکریم مدیرکل سابق و معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با حضور سیدمحمد هاشمی ؛ معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار…