سازیر نیوز – رسانه و فرهنگ یکی از بحثهای مهم در جامعه امروز به‌شمار میرود، نخستین بحث رسانه ها و رابطه آن با فرهنگ، گسترش نقش رسانه به عنوان یکی از موضوعات تعیین‌کننده در زندگی مردم است.

گسترش رسانهها و شبکه های ماهوارهای موجب شده است که تمام فرایندهای یادگیری و یاد دهی فرهنگ، تعلیم و تربیت متاثر از آن باشد، به‌طوری که هر روز تکنولوژی در حال پیشرفت است و به‌تدریج تمام این امور نیز از رسانه‌ها تاثیر می‌پذیرند.

 

* نفوذ رسانه ها در زندگی مردم

رسانه ها به‌راحتی نفوذ گستردهای در گروههای اجتماعی و خانواده ها دارند و توانستند در جمع اقشار و هر طبقه اجتماعی همگانی و فراگیر شوند. هویت احساس تعلق به مجموعه مادی و معنوی است که از قبل شکل گرفته اند و نخستین هدف دشمن نیز تلاش برای هویت زدایی است.

هویت فرهنگی از جمله دین، مذهب، باورها و سنتهای فرهنگی به‌شمار میرود که تعیین‌کننده چیستی و چرایی و همه باید و نبایدهای زندگی ماست.کشورهای استعمارگر در عصر ارتباطات و تکنولوژی در تلاش برای الگوسازی فرهنگی برای مردم جهان هستند و در انتقال این فرهنگ نقش بهسزایی در باورپذیری و الگوپذیری دارند.

ورود شبکه های مجازی برای استفاده درست و انتقال اطلاعات بسیار خوب است، اما استفاده بیش از حد از آن، به اختلال در زندگی افراد منجر میشود.کشورهای غربی با استفاده از جنگ نرم یا تهاجم فرهنگی سبب از بین بردن ساختارهای اصیل مذهبی، ملی و جایگزینی فرهنگ غرب و مصرفگرایی میشوند.

 

* جوانان هدف اصلی جنگ نرم محسوب میشوند

دشمن با استفاده از جنگ نرم و به وجود آوردن انواع شبکه های مجازی، سعی در انتقال فرهنگ غربی در جامعه اسلامی دارد تا بتواند هویت فرهنگی را از جامعه دور کند.

جوانان یکی از اهداف اصلی دشمن به‌شمار میرود، زیرا کشورهای غربی در هشت سال دفاع مقدس به‌خوبی به این موضوع پی بردند که با استفاده از جنگ سخت نمیتواند به اهداف خود برسد، لذا با ایجاد انواع شبکه های ماهوارهای و نفوذ در جامعه اسلامی سعی دارد موفقیت او در جنگ نرم تحقق پیدا کند.

وجود ماهواره‌ها و شبکه‌های مستهجن فیلم و سریال‌هایی که در آن افراد از زندگی مرفه برخودار بوده و خود را از هیچ رابطهای منع نمیکنند، ناخودآگاه موجب کمرنگ شدن ارزشهای اسلامی و تمایل به رفاه در بین افراد جامعه میشود.

سریالهای تلویزیونی و انواع شبکههای ماهوارهای، سعی در تصاحب هویت اصلی و جایگزینی هویت بیگانه دارند که این موضوع نقش تهاجم فرهنگی را پر رنگتر میکند.

 

* شبکه‌های ماهواره‌ای حرمت‌های خانوادگی را از بین می‌برد

استفاده بیش از حد وسایل ارتباط جمعی بهویژه شبکه‌های ماهواره‌ای، سبب اختلافات زناشویی و از بین رفتن حرمتهای خانوادگی شده که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

مهمترین وظیفه در این کارزار فرهنگی، ارتقا و حفظ فرهنگ، هویت ملی و مذهبی با کمک متولیان فرهنگی، هنری و رسانهای کشور است. تهاجم فرهنگی یا هجمه فرهنگی، خطرات جبران ناپذیری در روح و روان جامعه دارد و اثرات آن تا مدتها بر جا می‌ماند که قشر آسیبپذیر آن جوانان و نوجوانان هستند.

با برنامه ریزی دقیق فرهنگی و هویت یابی نوجوانان وجوانان به عنوان آینده سازان کشور، باید جلوی آسیبهای اجتماعی که هر لحظه در حال فراگیری است گرفته شود، زیرا هدف و سرمایه گذاری دشمن بر روی جوانان است.

در اهمیت ایجاد شبکه های مجازی برای دسترسی آسانتر به اطلاعات به‌روز هیچ شکی نیست، اما استفاده بیش از حد و انتشار فرهنگ غربی در جامعه، سبب عقب‌نشینی در حوزه اجتماعی و فرهنگی میشود.باید به اهداف شوم دشمن نیز توجه کرد، زیرا با استفاده از جنگ نرم برای تبلیغ فرهنگ غربی در جامعه تلاش دارند که نقطه اصلی آن نیز جوانان هستند.

الهام علی نیا 

مدرس دانشگاه 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *